Mart 2019.

Uspesno izvrsene sertifikacione  provere Sistema Menadžmenta, kod naših novih klijenata kao i re-sertifikacione provere kod naših dugogodišnjih poslovnih partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

  • Vinci Airports Serbia d.o.o, Beograd (ISO/IEC 27001:2013)
  • Dipos d.o.o, Beograd (ISO 90015:2015)
  • Printec Technology dooel Skopje, Skoplje (ISO/IEC 20000-1:2011)
  • Emka Bekto d.o.o, Goražde, BiH (ISO/IEC 27001:2013)

 

Februar 2019.

Uspesno izvrsene godisnje, nadzorne, provere Sistema Menadžmenta, kod nasih 16 klijenata, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije potvrdio kontinuitet i validnost, izdatih sertifikata.

Januar 2019.

Uspesno izvrsene re-sertifikacione  provere Sistema Menadžmenta, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

  • Wetricom doo, Beograd (ISO 9001:2015 & 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
  • TeleGroup d.o.o. Beograd, Beograd (ISO 90015:2015 & 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)

 

Novosti
Arhiva 2018
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
Arhiva 2010
Arhiva 2009
Arhiva 2008
Arhiva 2007
Arhiva 2006
Arhiva 2005
Arhiva 2004
Arhiva 2003