Avgust 2019.

Od 26-30. avgusta održali smo, međunarodno akreditovani ISO 27001 Lead Auditor, kurs. Nosilac akreditacije je PECB, jedno od najpoznatijih, svetskih tela za sertifikaciju vodećih proverivača. Takodje, uspešno je izvršeno pet nadzornih provera kao i jedna sertifikaciona kod našeg novog klijenta i jedna re-sertifikaciona provera kod našeg dugogodišnjeg poslovnog partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd. iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 • Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)
 • Metals and Minerals Sales Inc d.o.o, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)

 

Jul 2019.

I u ovom mesecu, uspešno smo izvršili osam nadzornih provera kao i sertifikacione  provere Sistema Menadžmenta kod naših novih klijenata i re-sertifikacione provere kod naših dugogodišnjih poslovnih partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

 • Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore-Sektor za IT, Podgorica, Crna Gora (ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001:2013)
 • Megatrend ad, Niš, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Smart Tech d.o.o, Podgorica, Crna Gora (ISO 90015:2015; ISO/IEC 20000-1:2011; ISO/IEC 27001:2013)
 • DGTU Bauer BG doo Skopje, Skoplje, Severna Makedonija (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007)
 • Spid d.o.o, Obrenovac, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Beteco doo, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007)

 

Jun 2019.

Uspešno izvršeno dvanaest nadzornih i dve re-sertifikacione provere Sistema Menadžmenta, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate našim dugogodišnjim, poslovnim partnerima:

 

 

 • Yunycom d.o.o, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015 & 14001:2015)
 • Koloseum Inženjering d.o.o. Beograd, Srbija (ISO 90015:2015 & 14001:2015 &OHSAS 18001:2007)

Maj 2019.

Uspešno izvršeno trinaest nadzornih i deset re-sertifikacionih provera Sistema Menadžmenta kod naših dugogodišnjih poslovnih partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

 • UTP Kaštel Ečka ad, Ečka, Srbija (HACCP )
 • Neocom, Skoplje, Severna Makedonija (ISO 14001:2015)
 • Ezio Inox doo, Ilijaš, Bosna i Hercegovina (ISO 9001:2015)
 • Euro-Mont-Ing doo, Beograd, Srbija (ISO 14001:2015 & BS OHSAS 18001:2007)
 • Tech Data AS doo, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)
 • ZU Apoteka Vegafarma, Valjevo, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Centroprojekt AIK ad, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Kab Tel dooel, Skoplje, Severna Makedonija (ISO/IEC 20000-1:2011) 
 • Rade Končar Kontraktori i relei doo, Skoplje, Severna Makedonija (ISO 27001:2013)
 • Centroprojekt doo, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)

 

April 2019.

Uspešno izvršeno jedanaest nadzornih i pet re-sertifikacionih provera Sistema Menadžmenta kod naših dugogodišnjih poslovnih partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

 • L.M. Metalmont d.o.o, Obrenovac, Srbija (ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
 • Voli Trade d.o.o, Podgorica, Crna Gora (HACCP)
 • Nextsense , Skoplje, Severna Makedonija (ISO/IEC 27001:2013)
 • Elikosoft Rade doel Skopje, Skoplje, Severna Makedonija (ISO 9001:2015)
 • Infolink d.o.o  Beograd, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)

 

Mart 2019.

Uspešno izvršene sertifikacione  provere Sistema Menadžmenta, kod naših novih klijenata kao i re-sertifikacione provere kod naših dugogodišnjih poslovnih partnera, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

 • Vinci Airports Serbia d.o.o, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)
 • Dipos d.o.o, Beograd (ISO 90015:2015)
 • Printec Technology dooel Skopje, Skoplje, Severna Makedonija (ISO/IEC 20000-1:2011)
 • Emka Bekto d.o.o, Goražde, BiH (ISO/IEC 27001:2013)

 

Februar 2019.

Uspešno izvršene godišnje, nadzorne, provere Sistema Menadžmenta kod naših 16 klijenata, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije potvrdio kontinuitet i validnost, izdatih sertifikata.

Januar 2019.

Uspešno izvršene re-sertifikacione  provere Sistema Menadžmenta, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama:

 

 

 • Wetricom doo, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015 & 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)
 • TeleGroup d.o.o. Beograd, Beograd, Srbija (ISO 90015:2015 & 14001:2015 & OHSAS 18001:2007)

 

Novosti
Arhiva 2018
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
Arhiva 2010
Arhiva 2009
Arhiva 2008
Arhiva 2007
Arhiva 2006
Arhiva 2005
Arhiva 2004
Arhiva 2003