Lista sertifikovanih organizacija

Klijent: Standard:
Status:
Veličina strane2050100
Standard Br. Sertifikata Status
Macchina Security doo, Beograd ISO 9001:2008
ISO 27001:2013
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
DAS33598041/1/Q
DAS55068789/1/I
DAS25645584/1/E
DAS86393202/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Shantiri-N, Prizren ISO 22000:2005
HACCP
DAS77400546/1/SU
DAS56222200/1/HU
Važeći
Važeći
Fimel Company doo, Zemun ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS78690199/1/Q
DAS26761505/1/E
DAS18347802/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Novomatik-hem doo, Lučani ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS69437518/1/Q
DAS65479639/1/E
DAS66584436/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Jubmes banka ad, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 27001:2013
DAS23903289/1/Q
DAS29093281/1/E
DAS85117780/1/I
Važeći
Važeći
Važeći
Lodis Logistika doo, Beograd ISO 9001:2015
HACCP
DAS69936324/1/Q
DAS89051704/1/HU
Važeći
Važeći
Valman doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS79917497/1/Q
DAS37392635/1/E
DAS65772542/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
3B Inženjering doo, Beograd ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
DAS56209073/1/E
DAS23195020/1/O
DAS52004939/1/Q
Važeći
Važeći
Važeći
Voli Trade doo, Podgorica HACCP
HACCP
HACCP
DAS75838285/1/HU-(1-4)
DAS75838285/1/HU-5
DAS58134786/1/HUU
Važeći
Važeći
Važeći
Hard Discount Laković, Podgorica HACCP
DAS64305548/1/HUU
Važeći
Amo, Klina ISO 22000:2005
HACCP
DAS35487713/1/FS
DAS35487713/1/FS
Važeći
Važeći
Savez farmaceutskih udruženja Srbije, Beograd ISO 9001:2015
DAS16003456/1/Q
Važeći
CPU doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS92473965/1/Q
DAS88382081/1/I
Važeći
Važeći
Logosoft doo, Sarajevo ISO 27701:2013
DAS 12704181/1/I
Važeći
Kondisa doo, Sarajevo ISO 22000:2005
HACCP
DAS69005422/1/FSU
DAS69005422/1/FSU
Važeći
Važeći
Telegroup doo, Banja Luka ISO 27001:2013
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
DAS27633749/1/I
DAS85994599/1/Q
DAS64357976/1/E
DAS49327340/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Trend-tex doo, Doboj Jug ISO 9001:2015
DAS38064841/1/Q
Važeći
Konditoria, Mitrovica ISO 22000:2005
DAS61423038/1/FSU
Važeći
Signalling & Control doo, Beograd ISO 9001:2015
DAS18710862/1/Q
Važeći
Čugura Print doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS74621343/1/Q
DAS59792919/1/E
DAS81356325/1/OU
Važeći
Važeći
Važeći
Veličina strane2050100

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije