Lista sertifikovanih organizacija

Klijent: Standard:
Status:
Veličina strane2050100
Standard Br. Sertifikata Status
Martini gradnja doo, Inđija ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS93073270/1/Q
DAS96472423/1/E
DAS38722809/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
ASW-Inženjering doo, Beograd ISO 20000-1:2011
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013
DAS58820248/1/SU
DAS63773648/1/Q
DAS47394733/1/I
Važeći
Važeći
Važeći
Magor doo, Skopje ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
DAS54823731/1/Q
DAS76204127/1/E
Važeći
Važeći
Hiteam doo, Vršac ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS54619073/1/Q
DAS25228032/1/I
Važeći
Važeći
Centar za površinsku eksploataciju, Beograd ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
DAS71253053/1/Q
DAS48932235/1/E
DAS38783107/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Telegroup doo, Beograd ISO 27001:2013
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 22301:2012
DAS88569998/1/I
DAS96814902/1/E
DAS19252461/1/Q
DAS72525042/1/O
DAS97773317/1/BC
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Vita Vi doo, Višići ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 22000:2005
DAS66447189/1/QU
DAS20715705/1/EU
DAS78819971/1/FSU
Važeći
Važeći
Važeći
Higra doo, Bijeljina ISO 9001:2015
DAS77150801/1/Q
Važeći
Atlantik pr, Gornji Barbeš ISO 9001:2015
DAS12381284/1/Q
Važeći
A3 doo, Široki Brijeg ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS12081602/1/Q
DAS26283418/1/O
Važeći
Važeći
A3 doo, Split ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS95667197/1/Q
DAS72067374/1/O
Važeći
Važeći
To-Net doo, Novi Sad ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS54919210/1/Q
DAS48559772/1/I
Važeći
Važeći
Semos doo, Skopje ISO 9001:2015
DAS55005556/1/Q
Važeći
Nextsense, Skopje ISO 20000-1:2011
ISO 27001:2013
ISO 9001:2015
DAS87802446/1/SU
DAS39528839/1/I
DAS86617967/1/Q
Važeći
Važeći
Važeći
Smart Building Technologies doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 27001:2013
DAS97713490/1/Q
DAS48552964/1/E
DAS89026334/1/O
DAS48473200/1/I
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
SUR kuhinja Pink, Beograd HACCP
DAS81092785/1/AU
Važeći
Petković doo, Paraćin ISO 22000:2005
DAS41425564/1/FSU
Važeći
Metalac Termochem doo, Nikšić ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
DAS20971110/1/Q
DAS60801641/1/E
Važeći
Važeći
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd ISO 9001:2008
DAS26821357/1/Q
Važeći
Falcon doo, Bijeljina ISO 9001:2015
DAS62921476/1/Q
Važeći
Veličina strane2050100

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije