Lista sertifikovanih organizacija

Klijent: Standard:
Status:
Veličina strane2050100
Standard Br. Sertifikata Status
Printec Technology dooel, Skopje ISO 20000-1:2011
DAS62206763/1/SU
Važeći
Dipos doo, Beograd ISO 9001:2015
DAS29510618/1/Q
Važeći
VINCI Airports Serbia doo, Beograd ISO 27001:2013
DAS14890199/1/I
Važeći
Wetricom doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS36699787/1/Q
DAS84151432/1/E
DAS76823938/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Telegroup doo, Beograd ISO 27001:2013
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 22301:2012
DAS88569998/1/I
DAS96814902/1/E
DAS19252461/1/Q
DAS72525042/1/O
DAS97773317/1/BC
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
ASW-Inženjering doo, Beograd ISO 20000-1:2011
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS58820248/1/SU
DAS63773648/1/Q
DAS47394733/1/I
Važeći
Važeći
Važeći
Smart doo, Novi Sad ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS47872906/1/Q
DAS87066520/1/I
Važeći
Važeći
Telefonmontaža komerc AD, Skopje ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
DAS25068290/1/Q
DAS61812662/1/E
Važeći
Važeći
Alshoala Engineering Company, Tripoli / Beograd ISO 9001:2015
DAS62085176/1/Q
Važeći
HDL Design House, Beograd ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS92661643/1/Q
DAS33239707/1/I
Važeći
Važeći
Ping doo, Sarajevo ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS91149944/1/Q
DAS59911733/1/I
Važeći
Važeći
SBB Serbia Broadband, Beograd ISO 27001:2013
DAS85208908/1/I
Važeći
Logate doo, Podgorica ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
DAS12776229/1/Q
DAS40640539/1/I
Važeći
Važeći
Generali osiguranje Montenegro, Podgorica ISO 27001:2013
DAS18588431/1/I
Važeći
Asseco SEE dooel, Skopje ISO 27001:2013
ISO 22301:2012
DAS67802430/1/I
DAS40467293/1/BC
Važeći
Važeći
Ognootporno doo, Skopje ISO 9001:2015
DAS38401068/1/Q
Važeći
Teamenergo doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
DAS99105498/1/Q
DAS16291080/1/E
DAS25609350/1/O
Važeći
Važeći
Važeći
Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd ISO 9001:2015
DAS73982522/1/Q
Važeći
Hotel Galleria, Subotica HACCP
DAS65584690/1/HU
Važeći
Koto doo, Beograd ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 27001:2013
DAS64519648/1/Q
DAS27590407/1/E
DAS39757558/1/O
DAS33014028/1/I
Važeći
Važeći
Važeći
Važeći
Veličina strane2050100

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije