Dobrodošli na sajt DAS SEE

Ovlašceni smo za ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima relevantnih ISO standarda, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

DAS Certification Limited je nezavisno sertifikaciono telo, akreditovano kod akreditacionog tela United Kingdom Accreditation Service -- UKAS.

Zašto Sertifikacija?

ISO SERTIFIKATI su neophodni za Vašu firmu ukoliko ste:

 • tržišno orijentisani i opredeljeni za sopstveni razvoj,
 • imate proizvode ili usluge namenjene izvozu,
 • nameravate da učestvujete na domaćim i međunarodnim tenderima ...

... i ukoliko želite da ispunite i premašite potrebe i očekivanja Vaših kupaca i partnera.

DAS SEE Vam nudi rešenje za sertifikaciju:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO 27001:2013 
 • Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti prema standardu ISO 27701:2019
 • IT - Sistem menadžmenta uslugom prema standardu ISO 20000-1:2018
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301:2018
 • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015
 • Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018
 • Sistem menadžmenta bezbednošcu hrane prema standardu ISO 22000:2018
 • HACCP prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003)

Trendovi savremenog poslovanja i sve jače veze sa okruženjem nameću potrebu da donesete odluku...

 

Pogledajte pogodnosti koje smo pripremili za Vas, kontaktirajte nas i prijavite se za više informacija o sertifikaciji...

 

Sertifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001ISO 27001 i ISO 22301 u skladu sa zahtevima najpoznatijeg akreditacionog tela UKAS iz Velike Britanije.

Sada su internacionalno priznati sertifikati dostupni i Vama...

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije 

Na osnovu sporazuma izmedu akreditacionog tela UKAS i internacionalnog akreditacionog foruma IAFsertifikati izdati od strane DAS Certification Limited nose znak IAF MLA.